Welcome to the Interactive Section of the site. Here we will be posting papers and other replication news. Please feel free to add your comments to any of the postings here.

publication alert

CUL4B promotes replication licensing by up-regulating the CDK2–CDC6 cascade Yongxin Zou, Jun Mi, Wenxing Wang, Juanjuan Lu, Wei Zhao, Zhaojian Liu, Huili Hu, Yang Yang, Xiaoxing Gao, Baichun Jiang, Changshun Shao, and Yaoqin Gong J. Cell Biology 200:743-756.
Comments
Contact Us